Muž, který věděl GOD

13/12/2013 12:51

Muž, který věděl GOD

Běda tomu, kdo číst Boží slovo v Bibli `s, co studoval a pochopil, odmítá STILL přijmout Ježíše Krista jako jediného Spasitele, jediný způsob, jak, jediné pravdy a jediného života. Tento muž zažije hněv Boží na věčnost `.

  Apokalypsa 14:10 on sám se také pít víno ​​Božího hněvu je vlito do číše svého hněvu, a on bude trýzněn ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/