Muž v Edenu

08/04/2015 17:53
Muž v Edenu
Muž v Edenu vypadal dobře a příjemné na rozdíl od Boha (Genesis 3), a umřel; ale křesťan, který žije v Kristu, je dobré a příjemné na Boží vůli (viz Římanům 12: 2).
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/