Neboť Bůh tak miloval svět

04/09/2015 09:07
JOHN 3: 16
 
Neboť Bůh tak miloval svět
 
Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna,
že každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/