Những gì tốt tuân theo ?

16/09/2013 10:10

Những gì tốt tuân theo ?


  
"Stay ở Jerusalem , cho đến khi ... " Luke 24:49


 
> Chúa Giêsu không có ý định rằng các môn đồ Ngài ở lại Jerusalem . Ông đã nói với họ , rằng " ăn năn hối cải và tha thứ tội lỗi sẽ được rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem " (Lc 24,47 ) .

Nhưng họ đã phải tạm thời ở lại trong thành phố cho đến khi họ nhận được sức mạnh từ trên cao để họ có thể rao giảng Tin Mừng vào bốn góc của trái đất. Sau đó, chúng ta đọc rằng họ " trở về Jerusalem với niềm vui lớn lao , và đã liên tục trong đền thờ, ca ngợi và chúc lành của Thiên Chúa " ( v.52 -53 ) .

Kiên nhẫn chờ đợi Thiên Chúa cung cấp cho bạn hướng dẫn của Ngài và mang đến cho bạn sức mạnh để mang chúng ra, và muốn sống lại liên tục nổi bật của kinh nghiệm quá khứ của bạn trong sự hiện diện của anh , hai điều ngược lại xuyên tâm . Thiên Chúa không gì có nghĩa là sử dụng nó để làm cho họ cuối cùng đã ra khỏi Jerusalem?
 
> Nghe : "Có ... một cuộc đàn áp lớn đối với các nhà thờ ở Jerusalem và tất cả các ... phân tán ... Nhưng Sau-lơ đang hoành hành phía nhà thờ , vào các nhà và kéo ra khỏi người đàn ông và phụ nữ và cam kết họ vào nhà tù "(Cv 8,2-3 ) .

Khi Đức Chúa Trời có một nhiệm vụ cho bạn Anh sẽ sắp xếp cho bạn để tìm đúng nơi vào đúng thời điểm ! Thay vì cho phép bạn làm hỏng số phận của bạn , nó sẽ vào các sự kiện theo cách của bạn có khả năng nhổ bạn từ cuộc sống thoải mái của bạn . Trong thực tế ngày hôm nay nếu bạn vượt qua thời điểm khó khăn , lý do có thể là bạn đang cố gắng hết sức để ở lại một nơi mà bạn không được phép có . Không bao giờ cố gắng để hồi tưởng lại quá khứ của bạn hoặc đóng băng những khoảnh khắc bạn yêu : khi Đức Chúa Trời đang chuyển động, bạn phải học để đưa vào chuyển động như bộ của mình. Philip thấy mình ở Samaria và
 
Thiên Chúa dùng anh để mang lại một sự hồi sinh ở trung tâm của thành phố. Bạn có thể có một số xét nghiệm hôm nay bởi vì Thiên Chúa có ý định sử dụng bạn sớm. Vì vậy, đặt mình trong giai điệu, đó là thời gian để có được lên để đi tiếp trong thức của mình!

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent