Ο Λόγος του Θεού είναι έγκυρη

05/02/2016 08:32
Ο Λόγος του Θεού είναι έγκυρη
 
Ο Λόγος, η αλήθεια, τη διδασκαλία και τα καλά έργα είναι συνυφασμένες και αδιαχώριστες.
O Lógos tou Theoú eínai énkyri
 
O Lógos , i alítheia , ti didaskalía kai ta kalá érga eínai synyfasménes kai adiachóristes .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/