Obećanje ISUSA HRISTA

06/12/2014 16:50
Obećanje ISUSA HRISTA
 
Oni koji su priznali svoju vjeru u Krista će jednog dana biti s njim za vječnost. On će doći na svoje crkve, a on neće zaboraviti svoje obećanje. Isus neće zaboraviti da je više zaboravio svoje obećanje da je lopov na krstu.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/