Он је ХРИСТОС On je HRISTOS

04/03/2016 18:03
Он је ХРИСТОС
Марк 8: 27 ¶ Исуса је са својим ученицима, у градовима Цезареје Филипове он им начин на који ово питање је питао: Шта мушкарци кажу да сам ја?
28 Они одговорио, Јован Крститељ; други Илија, други један од пророка.
29 А ти, их је питао, кога ти рећи да сам ја? Петар му одговори: Ти си Христос.
On je HRISTOS
Mark 8 : 27 ¶ Isusa je sa svojim učenicima , u gradovima Cezareje Filipove on im način na koji ovo pitanje je pitao: Šta muškarci kažu da sam ja?
28 Oni odgovorio , Jovan Krstitelj ; drugi Ilija , drugi jedan od proroka .
29 A ti , ih je pitao , koga ti reći da sam ja? Petar mu odgovori : Ti si Hristos .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/