On je HRIST

04/03/2016 17:49
On je HRIST
Mark 8: 27 ¶ Isus je sa svojim učenicima, u gradovima Cezareje Filipi ih način ovo pitanje: Tko to ljudi kažu da sam ja?
28 Oni su mu odgovorili, Ivan Krstitelj; drugi Ilija, drugi je jedan od proroka.
29 A ti, on ih je pitao, koji kažeš da sam ja? Peter mu je odgovorio: Ti si Krist.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/