On je KRISTUS

04/03/2016 18:05
On je KRISTUS
Mark 8: 27 ¶ šel Ježíš se svými učedníky do měst Cesareje Filipovy ptal se jich, jak tuto otázku: Kdo si lidé říkají, že jsem?
28 Odpověděli, John the Baptist; jiní Eliáš, jiní za jednoho z proroků.
29 A ty, ty zeptal, kdo říkáte, že jsem? Petr mu odpověděl: Ty jsi Kristus.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/