Orang-orang yang meninggal dunia.

04/08/2015 10:03
Orang-orang yang meninggal dunia.
 
1 Tesalonika 4:14
Sebab jika kita percaya bahawa Yesus mati dan bangkit semula,
juga percaya bahawa Allah akan membawa dengan Yesus dan dengan Yesus mereka yang telah meninggal dunia.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/