Otkrivenje 1: 1-8

04/04/2016 10:11
Otkrivenje 1: 1-8
 
1 ¶ Otkrivenje Isusa Krista, koje mu je Bog dao da pokaže svojim slugama stvari koje mora uskoro doći, i on je to poznato slanjem njegova anđela da njegov sluga John
2 Ko Bare rekord riječ Božju i svjedočanstvo Isusa Hrista, sve što je vidio.
3 ¶ Blago je onaj koji čita i onima koji slušaju riječi ovog proroštva, i drže one stvari koje su napisane u njemu: Za sada je u blizini.
4 John na sedam crkava koje su u Aziji: Milost i mir da vam od njega ko je i ko je bio i ko dolazi, i od sedam duhova pred njegovim tron,
5 i od Isusa Krista, svjedok vjerni, i prvenac iz mrtvih, i princ kraljeva zemlje! Onome koji nas je ljubio i oprao nas od naših grijeha svojom krvlju,
6 I doista su nas kraljevi i sveštenici Bogu i njegov otac, da mu slava i vlast za vijeke vjekova! Amen!
7 Evo, on dolazi sa oblacima. I svako oko će ga vidjeti, čak i oni koji su ga proboli; i sva plemena na zemlji će nariče zbog njega. Da. Amen!
8 Ja sam Alfa i Omega, govori Gospod Bog, koji je i ko je bio i ko dolazi, Svemogući.
 
Za ostatak pogledajte https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/