Откровение 1: 1-8

04/04/2016 10:12
Откровение 1: 1-8
 
1 ¶ Откровение на Исус Христос, което Му даде Бог, за да покаже на слугите Си онова, което трябва скоро идват, и той го направи известен, като изпрати своя ангел на слугата си Джон
2 Кой възвести Божието слово и свидетелството за Исус Христос, всичко, което видя.
3 ¶ Блажен, който прочита, и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят тези неща, които са написани в него: За времето е близо.
4 Иоан до седемте църкви, които са в Азия: Благодат и мир да бъде на вас от Онзи, Който е, и Който е бил, и който идва, и от седемте духове пред неговия престол,
5 и от Иисус Христос, верният свидетел, първородният от мъртвите и началникът на земните царе! Този, Който ни възлюби и ни е развързал от греховете ни чрез кръвта Си,
6 И ни направи царе и свещеници на своя Бог и Отец, на Него да бъде слава и господство във вечни векове! Амин!
7 Ето, иде с облаците. И всяко око ще Го види, дори и тези, които го прободоха; и всички земни племена ще възридаят за него. Да. Амин!
8 Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, Който е и Който е бил, и който идва, Всемогъщият.
 
За останалата виж https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
 
,
Otkrovenie 1: 1-8
 
1 ¶ Otkrovenie na Isus Khristos, koeto Mu dade Bog, za da pokazhe na slugite Si onova, koeto tryabva skoro idvat, i toĭ go napravi izvesten, kato izprati svoya angel na slugata si Dzhon
2 Koĭ vŭzvesti Bozhieto slovo i svidetelstvoto za Isus Khristos, vsichko, koeto vidya.
3 ¶ Blazhen, koĭto prochita, i onezi, koito slushat dumite na tova prorochestvo i pazyat tezi neshta, koito sa napisani v nego: Za vremeto e blizo.
4 Ioan do sedemte tsŭrkvi, koito sa v Aziya: Blagodat i mir da bŭde na vas ot Onzi, Koĭto e, i Koĭto e bil, i koĭto idva, i ot sedemte dukhove pred negoviya prestol,
5 i ot Iisus Khristos, verniyat svidetel, pŭrvorodniyat ot mŭrtvite i nachalnikŭt na zemnite tsare! Tozi, Koĭto ni vŭzlyubi i ni e razvŭrzal ot grekhovete ni chrez krŭvta Si,
6 I ni napravi tsare i sveshtenitsi na svoya Bog i Otets, na Nego da bŭde slava i gospodstvo vŭv vechni vekove! Amin!
7 Eto, ide s oblatsite. I vsyako oko shte Go vidi, dori i tezi, koito go probodokha; i vsichki zemni plemena shte vŭzridayat za nego. Da. Amin!
8 Az sŭm Alfa i Omega, kazva Gospod Bog, Koĭto e i Koĭto e bil, i koĭto idva, Vsemogŭshtiyat.
 
Za ostanalata vizh https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/