Pagtatagumpay kay Kristo

04/09/2013 18:20

Pagtatagumpay kay Kristo


2 Corr. 2: 14 Salamat maging sa Diyos, na laging humahantong sa amin sa pagtatagumpay kay Cristo, at sa pamamagitan ng sa amin sa lahat ng dako kumalat ang halimuyak ng Kanyang kaalaman 15 Kami ay, sa katunayan, sa Diyos ang aroma ni Cristo kasama ng mga taong ay naka-save at sa kanila na mamatay: 16 Upang ang isa isang tikman ng kamatayan unto kamatayan, upang ang iba pang mga tikman ng buhay unto buhay . At sino ang sapat na para sa mga bagay na ito? 17 Para sa mga hindi namin magtinda-tinda ang salita ng Diyos ng maraming, ngunit bilang ng katapatan, ngunit ito ay mula sa Diyos, kay Kristo kami magsalita sa harap ng Diyos.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/