Podívejte se k Bohu

04/02/2015 09:52
Podívejte se k Bohu
Nedívejte se úzkostlivě o tom, co by se mohlo stát zítra;tentýž Všemohoucí Otec, který se stará o vás dnes bude zítra a každý den svého života. To vás bude chránit proti utrpení, nebo vám sílu ho nést.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/