Povjerenje u Boga

07/01/2015 17:22
Povjerenje u Boga
 
Pustite nas da riješe vjerovati Bogu koji nas voli, koji pruža za sve naše potrebe, koji se brine o nama, koja je uvijek na raspolaganju i da vlada našim životima u bilo koje vrijeme. Ako smo to učinili, mi smo potpuno uvjereni da Bog može ukloniti strah koji nas zamrzne, da smo probali duboko mir.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/