Poznavajući Risen Hrista.

02/03/2014 11:41
Poznavajući Risen Hrista. 
 
Isus želi da mi znamo ga kao uskrslog Isusa! To više nije na krstu. Oni koji nisu uzeti uskrsnuće samo nosi krst sa mrtve Isusa. 
Znamo da živi, a mi ga vidimo, jer On živi, mi živimo! Postoji komunikacije i kontakta u zemlji živih. Sveti Duh će predstaviti Risen One. To će se promijeniti vaš život. 
Vi ćete otkriti šta to znači kada je Duh koji je podigao Isusa iz mrtvih stanuje u vama. Jedan koji je podigao Isusa iz mrtvih će također ubrzati svoj ​​posmrtni tijela po Duhu koji prebiva u vama (Rimljanima 8: 11). 
Vi ćete otkriti da je Isusov život može biti otkrivena u smrtno tijelo. Ovaj život nam daje vitalnost energije natprirodno faҫon. Isus živi u nama.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/