Qarqaa ; Karkaa ; Carca ; Qarqa

25/04/2017 14:42

Qarqaa (T.O.B.) ; Karkaa (SEGOND) ; Carca (Français Courant) ; Qarqa (JÉRUSALEM) : sol, aire. Lieu de la frontière méridionale de Juda (#Jos 15:3). Non identifié. 

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/