razboritost

24/03/2014 12:37
razboritost 
 
Svi mi tražimo Boga daje nam ako `au Njegova Božanskog Plana. N `išta, ali je za njegovu slavu sama. Ponekad nam Sotona i daje stvari, i biti sigurni da razumijete koji se bavimo. Da Bog ili Sotona? Prva stvar koju treba pitati Boga `s bi imati Duha rasuđivanja, kako razaznati stazu koja govori za nas. Bez pomoć Duha ništa dobro za slavu Boga mogli pobjeći. A ono što izlazi bez Boga je Sotona.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/