razboritost

29/04/2014 08:41
razboritost
Danas smo svi više ili manje kontrolu nad onim što se događa u svijetu . Znakovi na kraju vremena su očigledne i treba da nas upozori na skori povratak Gospodina . Otac nas poziva da zrelosti kako bi se bolje identifikuju ovih znakova smo vrlo dobro znaju . Također znamo učenja na kraju puta , čak i Bibliju iz Postanka do Apokalipse , ali često ono što mi nedostaje je razboritost . Kompanija nas ohrabruje da konzumira , a to se odražava i na duhovne stvarnosti . Zaista , zbog našeg nedostatka presude , više ili manje svjesno , smo dopustili proliferaciju " lažne . " Neprijatelj koristi naše neznanje da nas zarobljene dok otkrivenje Sina donosi svjetlosti , to jest znanje Boga živoga , koji nas vodi do punog izbavljenje ( John 8 : 36 ; 1 John 5 : 20 ) . Paul je pozvao Kološanima da rastu u znanju o Bogu . On ne zahtijeva da imaju intelektualnog znanja , ali da traže Krista , jer je svjetlo koje daje razboritost . Tako dostigao vremenu u kojem smo , razboritost ne bi trebao biti opcija , ali obaveza !
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/