Mwen pral , se pou ou geri.

08/09/2013 09:55

Mwen pral , se pou ou geri. Mr # { 1:41 }Fènwa a byen bonè tande dekrè a ki gen tout pouvwa a, " Se pou limyè fèt ," Epi limyè te fèt , ak pawòl Bondye a nan Seyè Jezi a se egal nan pouvwa ak sa yo ki mo ansyen yo, synonyme ak pouvwa. Bondye vin delivre kòm kreyasyon an gen pataje yo nan pouvwa. Jezi te pale , epi li te rive vre. Move maladi po sede a pa gen okenn remèd moun , men li kouri al kache nan volonte Seyè a. Maladi a pa gen okenn siy nan espwa oswa mak pou geri moun malad , nati te kontribye pa gen anyen bò lanmè a geri , men pawòl Bondye a san yo pa ede fè travay la an antye, ak pou tout tan. Fè anpil peche a se nan yon pi plis kritik ak pi mizerab pase sitiyasyon an move maladi po, li dwe imite egzanp lan nan lèt la epi ale nan Jezi , " t'ap mande charite l ' sou jenou li. " Kite li " ap viv "lafwa fèb l ' , menm si li pa ka ale pi lwen pase" Mèt, si ou vle, fè m' pi bon kalite , "ak Lè sa a, pa gen okenn dout sou rezilta a . Jezi ap geri tout moun ki vin jwenn li , epi li emèt pa gen okenn. Nan lekti kontèks biblik nan tèks la maten sa a , li se enteresan sonje ke Jezi manyen move maladi po a. Sa a te moun vyole lwa yo izolasyon sal akòz kondisyon l ', li frape nan pòt la nan kay la , Jezi, byen lwen soti nan pale sevè te gen tou rèspèkte règ la , ale tèt li al jwenn li . Li te fè yon echanj ak lepre yo , paske pandan ke li te netwaye , li te menm te pran yon " tach Levitik " pa manyen. Menm jan an tou , Jezikri te fè peche pou nou , byenke li menm li te gen okenn peche , pou nou ka jwenn dwa pa Bondye, gremesi Jezi, . Oh si sèlman moun k'ap fè peche yo te kapab mache ale nan Jezi, epi yo kwè nan pouvwa a nan travay redanmsyon ak beni l ' yo, yo pran byen vit okouran de pouvwa li. Men nan ki te miltipliye pen yo , ki sove Pyè lè li te plonje nan dlo a , ki te sipòte malere yo , ki moun ki te kouwone ki kwè yo, ke men menm pral manyen chak fè anpil peche ki chache , epi yo pral kidonk Menm jan tou, pi bon kalite . Renmen Jezi a, se sous la jwenn delivrans. Li renmen , li sanble , li manyen nou ap viv la.

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/