Theo tôi

29/11/2013 12:43

Theo tôi

Chúa Giê-su ... nói với ông: Hãy theo ta. Và đứng dậy , mà theo Ngài.

Matthew 9.9

 

Bạn có biết rằng 13 lần trong các sách Tin Mừng , chúng ta thấy Chúa Giêsu tiếp xúc người cho các khách hàng để làm theo? Trong thực tế, chúng ta đều được mời để làm như vậy , bởi vì Chúa Giêsu đã đưa ra của nó gọi cho chúng tôi khi ông nói: " Hãy đến với Ta" (Mt 11:28) . Vì vậy, một lời mời gọi mà chúng ta phải chú ý cụ thể hơn.

 
Các sách Tin Mừng cho chúng tôi biết sáu câu chuyện hay lời mời đã được gửi đến những người đàn ông . Có là đệ tử , những người muốn đất của cha mình trước khi theo Chúa Giêsu . Chúng tôi đến đó để có những ưu tiên khác trong cuộc sống của chúng tôi đến điểm của cuộc gọi của Thiên Chúa trong lần thứ hai . Đây là những gì nó muốn làm đệ tử . Trong Lu-ca 9 chúng ta thấy phản ứng của Chúa Giêsu : "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ , nhưng bạn đi rao giảng Nước Thiên Chúa. "(Lc 9,60 ) . Chúa Giêsu mời ông tham gia vào các công trình quan trọng nhất, công bố Nước Thiên Chúa . Lịch sử không cho chúng tôi biết rằng người môn đệ đã chọn đi theo Chúa Giêsu , chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã xuống thuyền , các môn đệ đi theo Người (Mt 08:23 ) . Chúng ta có thể tự hỏi mình nếu đệ tử này đã không bỏ lỡ cơ hội để làm việc đó với Chúa Kitô. Đây là một vấn đề ưu tiên !

 
Không phải ai cũng có thái độ tương tự để mời gọi của Chúa Giêsu. Có Simon Phêrô và anh trai Andrew nghề đánh bắt cá của mình khi họ đưa lưới xuống biển đã được mời Chúa Giêsu làm theo anh ta để làm cho họ thành kẻ lưới người . Mời những gì phải không? Nhưng họ đã làm gì? Họ để lại lưới mà đi theo Người (Mác 1:16-17 ) . Tiếp tục diễu hành , Chúa Giêsu đã gặp hai anh em Jacques và Jean vá lưới . Như với lần đầu tiên hai , Chúa Giêsu gọi họ và họ cũng để lại thuyền với cha mình và theo Chúa Giêsu ( 1,19-20 Đánh ) . Tất cả họ đều đồng ý theo Chúa Giêsu. Họ không tìm thấy bất kỳ lý do gì để chờ đợi Chúa.

 
Cũng có Matthew còn được gọi là Levi , ông đang ngồi tại cơ quan thuế , Chúa Giêsu thấy anh ta và nói với ông : "Hãy theo tôi . " Hãy tưởng tượng Matthew , một người đàn ông của người dân không được yêu thương bởi nghề nghiệp của mình . Chúa Giêsu là con trai của Thiên Chúa mời gọi chúng ta đi theo Người. Matthew đứng lên để lời mời này và đi theo Người (Mt 9:9) . Sau này , Chúa Giêsu thấy mình tại bàn trong ngôi nhà của Matthew chung với những người tội lỗi và ăn năn khách (Mt 9,10-13 ) . Phản ứng tích cực của Matthew đã có một tác động tích cực trong cuộc sống của bạn bè của mình . Bạn đã cho phép bạn bè của bạn để có cơ hội gặp gỡ Chúa Giêsu như Matthew đã làm?

Như bạn đã biết , Chúa Giêsu còn sống, ông vẫn còn hoạt động và kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần tiếp tục mời mọi người theo Ngài loan báo Nước Thiên Chúa. Trong bất cứ nơi nào , ông gọi . Dù bạn đang ở trung tâm mua sắm , trường học hoặc tại nơi làm việc Chúa Giêsu gọi cho bạn. Có bạn ! Trả lời của bạn với lời mời của ông là gì? Bạn tìm thấy lời bào chữa hoặc bạn phát sinh theo nơi ông gọi cho bạn ?

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/