Ti, kteří zemřeli.

04/08/2015 10:09
Ti, kteří zemřeli.
 
1 Tesalonickým 4:14
Protože pokud věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých,
Také věří, že Bůh přivede s Ježíšem a s Ježíšem těm, kteří zemřeli.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/