ТОЙ е Христос TOĬ e Khristos

04/03/2016 17:50
ТОЙ е Христос
Mark 8: 27 ¶ Исус отиде с учениците Си, в градовете на Кесария Филипова той ги начинът този въпрос, зададен: Кой както казват хората, че съм аз?
28 Те в отговор, Йоан Кръстител; други Илия, други един от пророците.
29 А ти, да ги попита, кой ще кажеш, че съм аз? Петър Му отговори: Ти си Христос.
TOĬ e Khristos
Mark 8 : 27 ¶ Isus otide s uchenitsite Si , v gradovete na Kesariya Filipova toĭ gi nachinŭt tozi vŭpros, zadaden : Koĭ kakto kazvat khorata , che sŭm az?
28 Te v otgovor , Ĭoan Krŭstitel ; drugi Iliya , drugi edin ot prorotsite .
29 A ti , da gi popita , koĭ shte kazhesh , che sŭm az? Petŭr Mu otgovori : Ti si Khristos .
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/