U vytržení světců

03/07/2016 11:59

U vytržení světců,

vidí Krista před návštěvou oblohu.

Duch nás váže k osobě Krista se všemi.

vidí Krista před návštěvou oblohu.
Duch nás váže k osobě Krista se všemi.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/