Vědět, vzkříšeného Krista.

02/03/2014 11:40
Vědět, vzkříšeného Krista. 
 
Ježíš chce, abychom ho poznali jako vzkříšeného Ježíše! Je již na kříži. Ti, kteří neberou vzkříšení jen nosit kříž s mrtvým Ježíšem. 
Víme, že žije, a my jsme ho vidět, protože žije, ve kterém žijeme! K dispozici je komunikace a kontaktu v zemi živých.Duch svatý bude prezentovat Vzkříšeného. To změní váš život. 
Zjistíte, co to znamená, když Duch, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás. Jeden, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá (Římanům 8: 11). 
Zjistíte, že Ježíšův život může být odhalen ve vašem smrtelném těle. Tento život nám dává vitality energie nadpřirozené faҫon. Ježíš žije v nás.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/

—————

Précédent