Vi ste OTKUPLJENE

05/10/2016 13:34

Vi ste OTKUPLJENE

1 Petrova 1: 17 ► Ako pozvati na njega kao Oca, koji je bez poštovanja osoba sudija u skladu sa svakim nečiji rad, obavljanje sebe od straha za vrijeme svog boravka ovdje, ► 18 znajući da ste bili otkupljeni od svog uzalud da ste imali od svog oca, a ne sa korupciji stvari, srebra ili zlata, 19 ► ali s plemenitim krvlju Hrista, kao u jagnje bez mane i bez spot ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/