ВИЕ съм изкупен VIE sŭm izkupen

05/10/2016 13:35

ВИЕ съм изкупен

1 Петрово 1: 17 ► Ако се обадите на него, тъй като Отец Този, Който без лицеприятие съдии според делото на всекиго, провеждане на себе си от страх по време на престоя си тук, ► 18, знаейки, че сте били изкупени от суетния, че сте имали от бащите си, не с преходни неща, сребро или злато, 19 ► но със скъпоценната кръв на Христос, като на агнец без недостатък и пречист ,

VIE sŭm izkupen

1 Petrovo 1: 17 ► Ako se obadite na nego, tŭĭ kato Otets Tozi, Koĭto bez litsepriyatie sŭdii spored deloto na vsekigo, provezhdane na sebe si ot strakh po vreme na prestoya si tuk, ► 18, znaeĭki, che ste bili izkupeni ot suetniya, che ste imali ot bashtite si, ne s prekhodni neshta, srebro ili zlato, 19 ► no sŭs skŭpotsennata krŭv na Khristos, kato na agnets bez nedostatŭk i prechist ,

https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/