Vytržení církve jeho nevěsta

18/09/2014 16:47
Vytržení církve jeho nevěsta 
Všimněte si, že to je pouze po Noe vstoupil do archy, a Lot byl ze Sodomy se deluges vody a ohně pršely na Zemi od doby Noeho, a Sodoma na čase Lot. 
To bude odstraněna po L`Eglise (vypnutí) soužení začíná. 
Vzhledem k tomu, soužení je poslední rozsudky Božího hněvu na nekřesťanskou světě. Ale církev není určen k soudu, ani hněv Boží.Pán Ježíš slibuje vskutku církve ve Filadelfii, která je pravá Církev, že bude zachována (v Řekovi) o "hodiny pokušení, kteréž přijíti má na celém světě, je vyzkoušet obyvatelé země "(Zj 3: 10.). Církev nezná soužení. 
Apocalypse 3: 10 Nebo jsi ostříhal slova trpělivosti mé, i jáť tebe ostříhati budu v hodině pokušení, kteréž přijíti má na celém světě, aby jim, že obyvatelé země zkusit.
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/