Wahyu 1: 1-8

04/04/2016 10:20
Wahyu 1: 1-8
 
1 ¶ Wahyu Yesus Kristus, yang telah diberikan Allah kepadanya untuk memberitahu engkau bahwa perkara yang tidak lama mesti datang, dan dia menyatakan dengan diketahui oleh malaikat-Nya kepada hamba-Nya Yohanes
2 Siapa rekod terdedah dengan perkataan Allah dan kesaksian Yesus Kristus, semua yang dilihatnya.
3 ¶ Berbahagialah orang yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan perkara-perkara yang ditulis di dalamnya: Buat masa ini sudah dekat.
4 Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil: Kasih karunia dan damai sejahtera dari dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh di hadapan takhta-Nya,
5 dan daripada Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan putera raja-raja di bumi! Bagi Dia, yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya,
6 Dan yang menjadikan kami raja dan imam bagi Allah, Bapa-Nya, --bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin!
7 Lihatlah, Ia datang dengan awan. Dan setiap mata akan melihat Dia juga mereka yang telah menikam Dia,; Dan semua bangsa di bumi akan meratap kerana Dia. Ya. Amin!
8 Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Yang Mahakuasa.
 
Bagi yang lain melihat https://www.chercherjesus-christ.com/news/apocalypse-de-jean-chapitres-1-a-22/
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/