Закон и вера

04/10/2013 14:26

Закон и вера

Закон је немоћан да осигура спасење, он мора да доведе до вере.

Вера превазилази закон, даје слободу Евангеличка

 
 
 
 

 

Zakon i vera

Zakon je nemoćan da osigura spasenje , on mora da dovede do vere .

Vera prevazilazi zakon , daje slobodu Evangelička
https://cms.dieu-avant-tout-com.webnode.fr/