SERBE

ФАКЕ ХРИСТОС (Антихрист) FAKE HRISTOS (Antihrist)

05/12/2016 16:51
ФАКЕ ХРИСТОС (Антихрист) Матеј 24: 23 Ако неко рекао онда: овде је Христос, или Ло, тамо, то не верују. 24 Јер ће се појавити лажни Христоси, и лажни пророци; они ће показати знаке велике и чудеса да би преварили, ако је могуће, и изабране. 25 Ето, ја сам рекао раније. 26 Дакле, ако вам неко каже,...

Хришћански живот. Hrišćanski život.

05/11/2016 15:13
Хришћански живот.   Хришћански живот није живот "правила", али живот вођени Светим Духом. Hrišćanski život.   Hrišćanski život nije život "pravila", ali život vođeni Svetim Duhom.

СТЕ су откупљене STE su otkupljene

05/10/2016 13:47
СТЕ су откупљене 1 Петер 1: 17 ► Ако позовете на њега као Оца, који без поштовања лица судија у складу са сваког нечијег рада, спроводи себе од страха за вријеме свог боравка овде, ► 18 знајући да сте били искупио од вашег узалуд да сте имали од својих отаца, а не са покварен ствари, сребра или...

Господ Исус Христос ЈЕ ДОБРА

05/09/2016 13:38
Господ Исус Христос ЈЕ ДОБРА   Најнижи је направљен тврђаву он држи у Христу.   Када смо јели је добар Господ (1 Петрова 2, 3), који је овде испод има укус тачку. Gospod Isus Hristos JE DOBRA   Najniži je napravljen tvrđavu on drži u Hristu .   Kada smo jeli je dobar Gospod ( 1...

Бог је велик

06/08/2016 19:52
Бог је велик   Свети Дух чини да се осећамо љубав Оца. Он нам показује, не да смо мали, али како велики Бог. Bog je velik   Sveti Duh čini da se osećamo ljubav Oca . On nam pokazuje , ne da smo mali , ali kako veliki Bog .

На заносом светих,

03/07/2016 11:58
На заносом светих, виде Христа пре него што види небо. Дух нас везује за особу Христа са свима. Na zanosom svetih , vide Hrista pre nego što vidi nebo . Duh nas vezuje za osobu Hrista sa svima . виде Христа пре него што види небо. Дух нас везује за особу Христа са свима. Na zanosom svetih...

Исус је рекао,

06/06/2016 09:17
Исус је рекао,   Јохн 14: 6 Исус је рекао: Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене. Isus je rekao ,   John 14 : 6 Isus je rekao: Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene .

Ливе близу Господа

04/05/2016 16:39
Ливе близу Господа   Ако желимо да говоримо о Господу Исусу око нас, неопходно је да наше понашање и наш пут у складу са оним што ми кажемо; За то, морамо живети са Господом! Live blizu Gospoda   Ako želimo da govorimo o Gospodu Isusu oko nas , neophodno je da naše...

Откривење 1: 1-8

04/04/2016 10:22
Откривење 1: 1-8   1 ¶ Откривење Исуса Христа, које му је Бог дао да покаже слугама својим ствари које морају ускоро наћи, а он ју је направио познати слањем свог анђела свом слуги Јохн 2 Ко гола запис речи Божије и сведочанство Исуса Христа, све је видео. 3 ¶ Благословен је онај...

Он је ХРИСТОС On je HRISTOS

04/03/2016 18:03
Он је ХРИСТОС Марк 8: 27 ¶ Исуса је са својим ученицима, у градовима Цезареје Филипове он им начин на који ово питање је питао: Шта мушкарци кажу да сам ја? 28 Они одговорио, Јован Крститељ; други Илија, други један од пророка. 29 А ти, их је питао, кога ти рећи да сам ја? Петар му...

Божија Реч је меродаван

05/02/2016 08:37
Божија Реч је меродаван   Реч је истина, учење и добра дела се преплићу и нераздвојни.

Биће у последњим данима лажних пророка ...

03/01/2016 18:22
Биће у последњим данима лажних пророка ...   Матеј 7:15 Чувајте се лажних пророка. Они долазе вама у јагњећој кожи, а изнутра су вуци грабљиви. Матеј 24:11 И многи лажни пророци ће устати, и да превари многе. Матеј 24:24 Јер ће се појавити лажни Христоси и лажни пророци; они ће...

Бог Отац, Бог Син и Бог Свети Дух у једног Бога.

04/12/2015 16:18
Бог Отац, Бог Син и Бог Свети Дух у једног Бога.   Марко 16: 16 Онај који верује и крсти се, биће спасен, а ко не поверује биће осуђен.   Исаија 44: 6 Овако вели Господ краљ Израела, и његов Спаситеља је Господ над војскама, ја сам први и ја сам последњи, и осим мене нема...

Исус може урадити Isus može uraditi

04/11/2015 14:24
Исус може урадити   Ми Можете погледати широм света нисмо пронашли ништа што задовољава наше срце: Само Исус може. Isus može uraditi   Mi Možete pogledati širom sveta nismo pronašli ništa što zadovoljava naše srce : Samo Isus može .

Јован 14: 6 *** Jovan 14 : 6

04/10/2015 11:11
Јован 14: 6 Исус је рекао, Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене. Jovan 14 : 6 Isus je rekao , Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene .

Бог је тако заволео свет---------------Bog je tako zavoleo svet

04/09/2015 09:05
Јован 3: 16   Бог је тако заволео свет   Јер Бог је тако заволео свет да је свог јединородног Сина дао, ко верује у њега не погине, него да има живот вечни. Jovan 3 : 16   Bog je tako zavoleo svet   Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina...

Они који су умрли. Oni koji su umrli .

04/08/2015 10:05
Они који су умрли.   1 Солуњанима 4:14 Јер ако верујемо да је Исус умро и ускрснуо, такође верују да це Бог носе са Исусом и са Исусом онима који су умрли. Oni koji su umrli .   1 Solunjanima 4:14 Jer ako verujemo da je Isus umro i uskrsnuo , takođe veruju da ce Bog...

ИСУС ХРИСТОС САМО

11/07/2015 10:13
ИСУС ХРИСТОС САМО   На заносом светих, виде Христа пре него што види небо.Дух нас везује за особу Исуса Христа са свима. ISUS HRISTOS SAMO   Na zanosom svetih , vide Hrista pre nego što vidi nebo . Duh nas vezuje za osobu Isusa Hrista sa svima 

Избор да сада.

08/06/2015 11:47
Избор да сада.   На крају уличице дана, постоји врата на надвратнику изгравирану у писмима ватре, речи вечности. Где ћете провести ово бескрајно дан? Хоћеш ли бити са Исусом или протерани далеко од блиставе светлости Његово лице? Izbor da sada .   Na kraju uličice dana ,...

Јован 14: 6

07/05/2015 16:17
Јован 14: 6 Исус је рекао Ја сам пут, истина и живот. Нико не долази к Оцу осим кроз мене. 7 Ако ме знао, знао би мога Оца. И од сада ћете га знају, и видели сте га. Jovan 14: 6 Isus je rekao Ja sam put , istina i život . Niko ne dolazi k Ocu osim kroz mene . 7 Ako me znao , znao bi moga...
Objets: 1 - 20 Sur 73
1 | 2 | 3 | 4 >>