Việt Vietnamien

FAKE CHRIST (Antichrist)

05/12/2016 16:53
FAKE CHRIST (Antichrist) Matthew 24: 23 Nếu ai đó nói với bạn sau đó: ở đây là Chúa Kitô, hoặc Lo, ở đó, tin rằng nó không. 24 Vì có trách nhiệm phát sinh christ giả và tiên tri giả; họ sẽ có dấu hiệu tuyệt vời và tự hỏi để đánh lừa, nếu có thể, những người được chọn. 25 Nầy, tôi đã nói với bạn...

Đời sống Kitô hữu.

05/11/2016 15:16
Đời sống Kitô hữu.   Đời sống Kitô hữu không phải là một cuộc sống của "quy tắc", nhưng một cuộc sống do Chúa Thánh Thần.

BẠN ĐÃ ĐƯỢC SỬ

05/10/2016 13:50
BẠN ĐÃ ĐƯỢC SỬ 1 PETER 1: 17 ► Nếu bạn gọi vào Ngài là Cha, người không tôn trọng của người thẩm phán theo công việc của mỗi người, thực hiện chính mình với nỗi sợ hãi trong thời gian nghỉ của bạn ở đây về, ► 18 khi biết rằng bạn là cứu chuộc khỏi vô ích mà bạn có từ cha của mình, không phải với...

CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ TỐT

05/09/2016 13:42
CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ TỐT   Mức thấp nhất được làm pháo đài ông bám vào Chúa Kitô.   Khi chúng ta nếm Chúa là tốt (1 Pr 2, 3), mà là ở đây dưới đây có điểm hương vị.

Thiên Chúa là rất tốt

06/08/2016 19:54
Thiên Chúa là rất tốt   Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta cảm nhận được tình yêu của Chúa Cha. Ông cho chúng ta thấy, không phải là chúng còn nhỏ, nhưng làm thế nào tuyệt vời Thiên Chúa là.

Tại sự sung sướng của các thánh,

03/07/2016 12:00
Tại sự sung sướng của các thánh, họ thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời. Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta với người của Đức Kitô với tất cả. họ thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời. Chúa Thánh Thần liên kết chúng ta với người của Đức Kitô với tất cả.

Chúa Giêsu đã nói,

06/06/2016 09:20
Chúa Giêsu đã nói,   JOHN 14: 6 Chúa Giêsu nói Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Sống gần với Chúa

04/05/2016 16:42
Sống gần với Chúa   Nếu chúng ta muốn nói về Chúa Giêsu xung quanh chúng ta, nó là cần thiết rằng hành vi của chúng tôi và cách chúng tôi phù hợp với những gì chúng tôi nói; Đối với điều này, chúng tôi phải sống với Chúa!

Khải Huyền 1: 1-8

04/04/2016 10:24
Khải Huyền 1: 1-8   1 ¶ Mạc Khải của Chúa Giêsu Kitô, mà Chúa đã cho ông để hiển thị đầy tớ mình những điều kíp phải đến, và ông đã làm cho nó được biết đến bằng cách gửi thiên thần của mình để tôi tớ của ông John 2 Ai kỷ lục trần của Lời Thiên Chúa và lời khai của Chúa Giêsu Kitô, tất...

HE LÀ CHRIST

04/03/2016 18:05
HE LÀ CHRIST Mác 8: 27 ¶ Chúa Giêsu đi với môn đồ, vào các thị trấn Caesarea Philippi ông hỏi họ cách câu hỏi này: Người ta nói Thầy là ai? 28 Họ trả lời, Gioan Tẩy Giả; người Ê-li, những người khác là một trong những nhà tiên tri. 29 Và bạn, thì Ngài hỏi, những người bạn nói rằng tôi?...

Lời Chúa là thẩm quyền

05/02/2016 08:39
Lời Chúa là thẩm quyền   Lời Chúa, sự thật, giảng dạy và công trình tốt được đan xen và không thể tách rời.

Sẽ có trong những ngày cuối cùng tiên tri giả ...

03/01/2016 18:24
Sẽ có trong những ngày cuối cùng tiên tri giả ...   Matthew 07:15 Hãy coi chừng tiên tri giả. Họ đến với bạn trong quần áo của con cừu, nhưng trong thâm tâm họ đang ravening sói. Matthew 24:11 Và nhiều tiên tri giả sẽ tăng lên, và sẽ dỗ dành nhiều người. Matthew 24:24 Vì chỉ có trách...

hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.

04/12/2015 16:20
hiên Chúa Cha, Đức Chúa Con và Chúa Thánh Thần trong một Thiên Chúa.   Mark 16: 16 Ai tin và chịu rửa tội thì sẽ được cứu; nhưng ai tin không được damned.   Isaiah 44: 6 Ðức Giê-hô-va là Vua của Israel, và là Ðấng cứu chuộc của mình-hô-va vạn quân, tôi là người đầu tiên và tôi...

Chúa Giêsu có thể làm

04/11/2015 14:26
Chúa Giêsu có thể làm   Chúng ta có thể nhìn xung quanh thế giới chúng ta không tìm thấy bất cứ điều gì mà thoả mãn trái tim của chúng tôi: chỉ có Chúa Giêsu có thể.

John 14: 6

04/10/2015 11:13
John 14: 6 Chúa Giêsu nói: Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

GOD SO LOVED THE WORLD

04/09/2015 09:07
JOHN 3: 16   GOD SO LOVED THE WORLD   Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con duy nhất của ông, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Những ai đã chết.

04/08/2015 10:09
Những ai đã chết.   1 Thessalonians 4:14 Vì nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã chết và đã sống lại, cũng tin rằng Chúa sẽ mang lại với Chúa Giêsu và với Chúa Giêsu những người đã chết.

JESUS CHRIST CHỈ

11/07/2015 10:15
JESUS CHRIST CHỈ   Tại sự sung sướng của các thánh, họ nhìn thấy Chúa Kitô trước khi nhìn thấy bầu trời. Thần liên kết chúng ta với người của Chúa Kitô với tất cả.

Một sự lựa chọn để làm cho doanh nghiệp.

08/06/2015 11:49
Một sự lựa chọn để làm cho doanh nghiệp.   Vào cuối những ngày con hẻm, có một cánh cửa trên cây ngang trong đó được khắc bằng chữ của lửa, ETERNITY từ. Bạn sẽ chi tiêu ngày vô tận này ở đâu? Bạn sẽ được ở với Chúa Giêsu hay đày xa ánh sáng rạng ngời của mặt mình?

JOHN 14: 6

07/05/2015 16:18
JOHN 14: 6 Chúa Giêsu nói: Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu bạn biết tôi, bạn sẽ biết Cha Thầy. Và từ bây giờ các ngươi biết Ngài, và đã thấy Người.
Objets: 1 - 20 Sur 67
1 | 2 | 3 | 4 >>